Instalacje mieszkaniowe

Do ogrzewania małych domów jednorodzinnych lub poszczególnych mieszkań położonych na tej samej kondygnacji służy instalacja grawitacyjna z rozdziałem górnym. Ten rodzaj ogrzewania nazwano mieszkaniowym lub lokalowym. W instalacji tej źródło ciepła i grzejniki są umieszczone przeważnie na tej samej kondygnacji. Na rys. 23-2 przedstawiono instalację ogrzewania mieszkaniowego wyposażonego w kociołek i grzejniki zmontowane na tej samej kondygnacji. Zamiast kociołka można zastosować wężownicę umieszczoną w trzonie kuchennym.

Oprócz kotłów opalanych paliwem stałym do ogrzewania mieszkaniowego można stosować kotły opalane gazem lub paliwami ciekłymi. Normalne kotły stalowe, opalane koksem lub węglem, przystosowuje się do spalania gazu przez wmontowanie specjalnego palnika gazowego, Palnik montuje się w miejscu drzwiczek paleniskowych. Kotły przystosowane do spalania gazu zabezpiecza się zaworem bezpieczeństwa wyłączającym dopływ gazu w razie nadmiernego wzrostu jego ciśnienia. Oprócz tego montuje się dodatkowe zabezpieczenie płomyka zapalającego, zamykające dopływ gazu z chwilą wygaśnięcia płomyka. Każdy kocioł powinien być wyposażony w przerywacz ciągu, podobnie jak gazowe piecyki kąpielowe.

Przystosowując kocioł do spalania paliwa ciekłego należy przede wszystkim zdjąć drzwiczki paleniskowe, a ruszt i ściany kotła (zbiornika paliwa) obudować cegłą szamotową. Następnie w miejscu drzwiczek paleniskowych montuje się płytę czołową wraz z przechodzącym przez nią palnikiem. W palniku następuje zmieszanie paliwa z powietrzem i zapalenie.

Regulacja działania palników jest koniecznym warunkiem ekonomicznej eksploatacji urządzenia. Podstawowym elementem regulacyjnym jest zdalnie działający termostat, który włącza lub wyłącza palnik albo reguluje odpływ paliwa i powietrza. Każdy kocioł powinien być wyposażony w termiczny przekaźnik wyłączający palnik w razie wygaśnięcia płomienia.

Leave a Reply