Kociołki, wirówki i suszarnie

W pralni mechanicznej instaluje się dwa rodzaje kociołków – kociołek do przygotowywania roztworów mydła i sody (rys. 27-9 a) oraz kociołek do wygotowywania bardzo brudnej bielizny gu musi być na wysokości umożliwiającej podstawienie naczynia). Są one wyposażone od góry w dwa króćce – do wody zimnej i gorącej (lufa pary), a od dołu w spust i króciec do kon- derisatu (jeżeli ogrzewanie jest parowe), które podłącza się do odpowiednich rodzajów instalacji.

Wirówki są to urządzenia stosowane do częściowego usuwania wody z mokrej bielizny, po jej wypraniu i wypłukaniu, a przed jej wysuszeniem. Składają się one z dwóch pionowo osadzonych bębnów. Zewnętrzny (nieruchomy) stanowi obudowę bębna wewnętrznego obracającego się wokół osi pionowej.

Działanie wirówki polega na tym, że bielizna ułożona w bębnie wewnętrznym przy dużej prędkości obrotowej zostają siłą odśrodkową odrzucona na podziurkowane ściany bębna. Wskutek działania siły odśrodkowej woda zostaje wyciśnięta z bielizny i przez otwory w bębnie wewnętrznym spływa do przestrzeni między- bębnowej, skąd odpływa do kanalizacji przez wpust podłogowy.

W wirówce bielizna traci tylko 50-h60% wody, resztę wody usuwa się z bielizny podczas jej suszenia. Niekiedy jeszcze w zakładach pralniczych znajdują zastosowanie suszarnie kulisowe, są to jednak urządzenia przestarzałe. Urządzenia te składają się z wielu wysuwanych kulis z wieszakami lub drążkami zawieszonymi na nośnej konstrukcji metalowej obudowanej ścianką drewnianą lub murowaną. Komora suszarni jest odpowiednio ogrzewana i wentylowana.

Źródłem ciepła są zazwyczaj grzejniki montowane w dolnej strefie komory suszarniczej, a para jako czynnik grzejny. Nad grzejnikami umieszczona jest siatka bądź ruszt drewniany, zabezpieczający bieliznę przed zetknięciem się z rurami grzejnymi bądź grzejnikami. Ciepłe powietrze unoszące się z grzejników ku górze jest odprowadzane za pomocą wentylatorów wyciągowych. Niekiedy może wystarczyć wyciąg grawitacyjny. Montera instalacji sanitarnych interesuje montaż zespołów grzejnych i wentylacyjnych, który przeprowadza się wg zasad omówionych wcześniej.

W zakładach pralniczych typu usługowego, pralniach szpitalnych lub hotelowych ze względu na większą wydajność zamiast suszarni kulisowych (zajmujących też dużo miejsca) montuje się wyłącznie suszarnie bębnowe.

Przykładowo na rys. 27-10 pokazano suszarnię bębnową produkcji krajowej o jednorazowej pojemności 16 kg bielizny suchej (ogrzewaną parą niskiego ciśnienia), której wymiary gabarytowe wynoszą 1400X1480X1770 mm, a masa ok. 800 kg. Wydajność tych suszarek w temperaturze suszenia 95° C i zużycia pary 105 kg/h wynosi 64 kg wysuszonej bielizny na godzinę. Montaż tego typu suszarni przeprowadza się zgodnie z instrukcją wytwórni załączoną do każdego egzemplarza urządzenia.

Leave a Reply