Kotły żeliwne

Do niedawna kotły żeliwne były najbardziej rozpowszechnionym typem kotłów stosowanych w ogrzewnictwie. Obecnie w związku z coraz powszechniejszą budową dla celów ogrzewczych dużych kotłowni obsługujących grupy budynków oraz niedoborem koksu będącego podstawowym paliwem dla kotłów żeliwnych. są one częściowo wypierane przez kotły stalowe.

Zaletami kotłów żeliwnych, które decydują o jeszcze wciąż szerokim ich zastosowaniu są: mały koszt, możliwość seryjnej produkcji, małe wymiary przy stosunkowo znacznych powierzchniach ogrzewalnych, trwałość i pewność ruchu, prostota obsługi i możliwość zwiększenia powierzchni ogrzewalnej przez dołączenie dodatkowych członów.

Przy projektowaniu urządzeń ogrzewania centralnego wielkość kotłów należy dobierać na podstawie podanych przez producenta powierzchni ogrzewalnych kotłów. Kotły żeliwne produkuje się jako wodne i parowe. Typy kotłów żeliwnych produkowanych w kraju wraz z ich charakterystyką przedstawia tab. 21-1.

Kotły Z-1WK (rys. 21-1) są wykonane z członów żeliwnych połączonych ze sobą za pomocą stożkowych złączek stalowych dociskanych ściągami obejmującymi kocioł. Korpus kotłów pokryty jest płaszczem z blachy stalowej malowanej lakierem piecowym. Przestrzeń między korpusem kotła a obudową jest wypełniona watą szklaną stanowiącą izolację cieplną kotła. Kocioł może być ustawiony w kuchni, łazience lub w przedpokoju.

Kocioł Z-3WK-1 (rys. 21-2) jest kotłem o budowie członowej. Jest dostarczany w stanie zmontowanym może pracować tylko w układzie otwartym połączony z atmosferą przez otwarte naczynie lub przez zastosowanie naczyń wzbiorczych przeponowych.

Kotły Z-5WK-1, Z-5WK-1 i Z-7WK-1 (rys. 21-3) są przeznaczone do ogrzewania centralnego. Wyjątkowo mogą być stosowane do wytwarzania pary na potrzeby technologiczne.

Kotły mogą pracować przy maksymalnej temperaturze wody do 100°C. Kocioł wodny jest wyposażony w miarkownik ciągu i termometr kotłowy w obudowie. Kotły parowe mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu 70 kPa i podlegają. ograniczonemu dozorowi technicznemu.

Kocioł parowy jest wyposażony w miarkownik ciągu, termometr, manometr, wodowskaz, gwizdawkę stanu wody i gwizdawkę ciśnienia pary. Woda dla kotłów wodnych i parowych powinna być odpowiednio uzdatniona (zmiękczona).

Kotły dostarcza się rozmontowane montażu kotła dokonuje się w pomieszczeniu kotłowni. Przy większej liczbie kotłów paliwo zasypuje się z góry.

Leave a Reply