Maszyny do gięcia rur – dalszy opis

Wygięcie rury tą maszyną pod kątem 90° nie jest możliwe za jednym razem. Należy wykonywać je stopniowo, dzięki czemu zmniejsza się odkształcenie przekroju rury. Najmniejszy promień krzywizny gięcia powinien być równy co najmniej 2,5 Dz giętej rury.

Wykonywanie łuków gładkich w rurach stalowych omówiono szczegółowo w BN-76/8961-01 i powinno być zgodne z zawartymi w tej normie postanowieniami.

Przygotowanie giętarki hydraulicznej do pracy, obsługa w czasie pracy i zabiegi konserwacyjne po zakończeniu pracy giętarki powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawar- tymi w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczanej przez wytwórcę wraz z giętarką, Do obsługi giętarki mogą być dopuszczone osoby po odbyciu praktycznego przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji giętarki oraz zaznajomione z przepisami bhp.

Przy instalowaniu i obsłudze giętarek obowiązują ogólnowar- sztatowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybierając miejsce na ustawienie giętarki należy zwrócić uwagę, aby wolna przestrzeń w promieniu ok. 3 m umożliwiała swobodne manewrowanie giętymi rurami. Miejsce pracy giętarki powinno być dostatecznie oświetlone. Obsługujący giętarkę powinien być ubrany w odzież ochronną obcisłą, spiętą przy dłoniach i stopach oraz pracować w rękawicach skórzanych lub brezentowych.

Podczas pracy giętarki należy przestrzegać następujących zaleceń:

– przed uruchomieniem silnika należy zamknąć skrzynkę przekładniową,

– ponieważ ruch stołu giętarki odbywa się do góry, w czasie pracy nie należy trzymać rąk nad jego powierzchnią,

– giętarki nie uruchamia się, jeżeli na podstawkach nie położono rury przygotowanej do gięcia,

– w czasie pracy giętarki jest zabronione dokonywanie jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych i napraw oraz przebywanie w zasięgu osi nurnika w odległości do 5 m,

– giętarka powinna mieć włączone zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.

Powyższe zalecenia bhp dotyczą również obsługi innych maszyn stosowanych w zakładach instalacyjnych.

Leave a Reply