Grzejniki z ogniw żeliwnych

W Polsce produkuje się grzejniki typu: SA, T i TN, nr 0, nr 1 i nr 4, wysokości odpowiednio 300, 600 i 1100 mm. Grzejniki z ogniw żeliwnych nadają się do ogrzewania wodnego o maksymalnej temperaturze zasilania 110°C i ciśnieniu do 0,8 MPa. W ogrzewaniach parowych (para nasycona) grzejniki że- liwne można stosować do ciśnień roboczych 0,25 MPa pod warunkiem zastosowania specjalnych uszczelek między ogniwami.

Read More >

Paliwa, ich rodzaje, wartości opałowe i temperatura zapłonu

W kotłach ogrzewania centralnego spala się przede wszystkim węgiel kamienny i koks oraz niekiedy drewno. W urządzeniach cieplno-energetycznych zakładów przemysłowych spala się odpady fabrykacyjne (trociny, wióry itp.) oraz paliwa gazowe i ciekłe.

Read More >

Podstawowe wiadomości o gospodarce remontowej

Remont maszyn i urządzeń obejmuje czynności wykonywane w celu przywrócenia im pierwotnej sprawności technicznej. Wiąże się on z naprawą zużytych części, podzespołów, zespołów bądź eh wymianą. Naprawę zużytej części wykonujemy wtedy, kiedy koszt naprawy jest mniejszy od kosztu nowej części, a ponadto jej jakość dorównuje jakości nowej części.

Read More >