Pośrednie podgrzewanie wody użytkowej

Instalację wody ciepłej z pośrednim ogrzewaniem wody w podgrzewaczu pojemnościowym przedstawia rys. 12-9. Jest to instalacja systemu zamkniętego bez cyrkulacji. Przewody rozdzielające wodę ciepłą do pionów są prowadzone dołem i dlatego instalacja ta nosi nazwę instalacji z rozdziałem dolnym. Zasilanie wężownicy poprzez zbiornik przejściowy pełniący funkcję naczynia wzbiorczego nie stwarza możliwości przekroczenia w kotle temperatury 100°C. Ponieważ nie ma niebezpieczeństwa wytwarzania się pary w podgrzewaczu pojemnościowym, nie podlega on przepisom o dozorze technicznym i dlatego zawór bezpieczeństwa (konieczny ze względu na możliwość odbioru nadmiaru objętości wody) może być umieszczony na przewodzie wody zimnej. Przelew od zaworu bezpieczeństwa powinien być niezależny od przewodu spustu wody z uwagi na łatwe wykrycie przecieków. Podłączenie przewodu wodociągowego zasilającego zbiornik (NW) powyżej poziomu wody w tym zbiorniku umożliwia rezygnację z zaworu zwrotnego na tym odcinku przewodu wodociągowego.

Schemat centralnej instalacji wody ciepłej systemu zamkniętego, z dostawą ciepła za pomocą wody gorącej o maksymalnej temperaturze 150°C z elektrociepłowni lub kotłowni rejonowej, przedstawia fys, 12-10. Woda grzejna zasilająca płynie wewnątrz rurek wymiennika przeciwprądowego WCW i po oddaniu ciepła wraca przez kryzę pomiarową KP do sieci miejskiej. Zewnątrz rurek wymiennika w sposób przeciwprądowy płynie woda z wodociągu, która w wymienniku ogrzewa się do temperatury 55°C

– 1 poprzez rozdzielacz zasilania płynie do odbiorców. W miarę wahań poboru wody ciepłej zawór 2 z napędem od czujnika termicznego 3 otwiera lub dławi przepływ wody grzejnej. Urządzenie jako ciśnieniowe musi być zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa 4 z rurą przelewową do zlewu. Termome-

– 1 – podgrzewacz przeciwprądowy typu WCW, 2 – zawór z napędem termicznym, 3 – czujnik zaworu termicznego, 4 – zawór bezpieczeństwa, 5 – pompa obiegu cyrkulacyjnego, 6 – czujnik termiczny 1 przewód sygnalizacji alarmowej, dźwiękowej 1 świetlnej, 7 – połączenie z wodociągiem KP – kryza pomiarowa O – odmulacz M – manometry T – termometry try t3 i t3 wraz z kryzą pomiarową KP, mierzącą objętość przepływającej wody, służą do rozliczeń z dostawcą ciepła.

Leave a Reply