Remonty instalacji ogrzewania centralnego

Planowane remonty główne instalacji ogrzewania centralnego wykonuje się zawsze w okresie letnim, gdy ogrzewanie nie działa. W czasie robót remontowych tego typu instalacji prawie zawsze trzeba demontować przynajmniej jakiś jej fragment bądź określone urządzenia. Czynności te wykonuje się bardzo ostrożnie, by nie niszczyć niepotrzebnie materiału, który może być ponownie wykorzystany. Mimo skomplikowanego charakteru instalacji – ogrzewania centralnego, składającej się z wielu elementów ściśle ze sobą związanych, jak kotły, pompy, urządzenia zabezpieczające, przewody zasilające i powrotne oraz grzejniki z uzbrojeniem, przeprowadzanie remontów głównych przy unieruchomionej instalacji nie nastręcza zbyt dużych trudności. Natomiast przeprowadzanie remontów awaryjnych, które zawsze występują w okresie zimowym przy czynnej instalacji, wymaga szybkiego działania, dobrej organizacji pracy i dlatego jest bardzo kłopotliwe. Szybkość w działaniu jest tu konieczna, gdyż chodizi o to, by czas unierucho mienia instalacji ogrzewania centralnego skrócić do koniecznego minimum. Możliwość szerokiego stosowania w robotach remontowych instalacji cięcia rur tlenem i łączenie ich przez spawanie płomieniem acetylenowo-tlenowym jest czynnikiem znacznie upraszczającym i przyspieszającym wykonywanie robót remontowych.

Niezależnie od zakresu prac remontowych i ich rodzaju zawsze muszą one być zakończone próbą wodną na zimno i na gorąco a po ponownym uruchomieniu całego zladu musi być przeprowadzona jego regulacja.

Organizacja robót powinna gwarantować pełne bezpieczeństwo pracy, czego szczególnie należy przestrzegać przy demontażu, transporcie i ponownym montażu elementów ciężkich, takich jak kotły, wymienniki, agregaty pompowe itp.

Leave a Reply