Remonty instalacji wodociągowych

Planowane remonty główne instalacji wodociągowych dotyczą najczęściej wymiany pojedynczych odcinków lub całej partii rur lub zużytego uzbrojenia. W celu stworzenia warunków do przeprowadzenia prac remontowych należy odwodnić całą instalację bądź jej fragment. Następną czynnością jest d e- montaż instalacji i urządzeń w zakresie określonym dokumentacją 'techniczną. Jeżeli w czasie remontu trzeba wymienić niewielki odcinek rury, wówczas wycina się go piłą i zastępuje nowym. Połączenie wstawionego odcinka rury z istniejącą instalacją zmontowaną z rur stalowych wykonuje się przeważnie za pomocą długiego gwintu, pamiętając o prawidłowym jego uszczelnieniu.

W razie wymiany uzbrojenia instalacji na nowe, obowiązuje jego sprawdzenie i wyregulowanie, tak jak przy montażu nowej instalacji. Jeżeli powtórnie montuje się zdemontowane uprzednio uzbrojenie, to także powinno być ono sprawdzone, a jeśli zachodzi tego konieczność – wyremontowane i wyregulowane.

Przewody z rur żeliwnych (rzadko i w niewielkich odcinkach stosowane w instalacjach wodociągowych) po wymianie określonego odcinka rury łączy się z resztą przewodu nasuwką dwukieli- chową. Uszczelnianie połączeń kielichowych wykonuje się jak przy montażu nowych instalacji.

Przeprowadzając montaż instalacji i urządzeń w ramach remontu, monter używa tych samych narzędzi co przy montażu nowej instalacji. Częściej jednak niż normalnie do gwintowania rur stalowych posługuje się on gwintownicą zapadkową, która umożliwia wykonywanie gwintu w miejscach trudno dostępnych.

Organizacja pracy tego typu robót remontowych polega na zapewnieniu dostępu do instalacji, zaopatrzeniu w potrzebne materiały i narzędzia oraz ustaleniu prawidłowej kolejności robót. Instalacje można oddać do użytku po przeprowadzeniu prób (jak przy instalacjach nowych) i dokonaniu pełnego odbioru robót.

Leave a Reply