Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych

Na przewodach instalacji kanalizacyjnych, jak już wspomniano wcześniej, montuje się elementy stanowiące ich uzbrojenie – zasuwy burzowe, czyszczaki, rury wywiewne i syfony.

Zasuwy burzowe (rys. 14-4) stosuje się w instalacjach kanalizacyjnych jako zabezpieczenie piwnic przed zalaniem ściekami cofającymi się z przepełnionych kanałów miejskich, np. w czasie dużych opadów. Wykonuje się je z żeliwa szarego o średnicy nominalnej 100 i 150 mm z uszczelnieniem gumowym.

Czyszczaki (rys. 14-5) wykonuje się jako odcinki rur żeliwnych z bocznym otworem nakrytym przykrywą mocowaną na cztery śruby. Pełną szczelność przykrywy zapewnia podłożona pod nią, przed skręceniem, podkładka gumowa.

Rury wywiewne (rys. 14-6) stanowią zakończenie każdego pionu kanalizacyjnego. Montowane są na dachu i służą do odprowadzania gazów kanałowych oraz napowietrzania instalacji. Rury wywiewne wykonuje się jako odlewy żeliwne w wielkościach d/D – 50/125, 70/150 i 100/150 mm, lub z blachy stalowej ocynkowanej. .

Syiony stanowią zamknięcie wodne w instalacji kanalizacyjnej. Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się między innymi s y- fony zlewowe i umywalkowe. Pierwsze z nich kielichowe o średnicy wylotu 50 mm (rys. 14-7 a) lub gładkie (rys. 14-7 b) zależnie od wykończenia powierzchni dzieli się na: Es – wewnątrz emaliowane, zewnątrz smołowane, Ef – wewnątrz emaliowane, zewnątrz pokryte farbą i S – zewnątrz i wewnątrz smołowane. Kąt odchylenia wylotu syfonu od pionu może wynosić 45°, 68° i 90°. Syfony umywalkowe, zwane butelkowymi o średnicy 32 mm wykonuje się w całości z mosiądzu i chromuje (rys. 14-8), z metali nieżelaznych z osadnikiem, z fajansu lub tworzywa sztucznego, z poliamidu (patrz p. 4.4) itp.

Leave a Reply