Zasilanie ręczne kotłów parowych wodą

Schemat zabezpieczenia instalacji parowej niskociśnieniowej z zastosowaniem jednosyfonowych przyrządów bezpieczeństwa przedstawiono na rys. 24-9. Zamiast wielosyfonowych przyrządów można stosować zawory bezpieczeństwa ciężarowe z osiowym działaniem obciążnika (bez- dżwigniowe), których produkcję podjęły Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej w Katowicach (na licencji Bopp i Reuther GmbH, Mannheim).

Skropliny w ogrzewaniach parowych niskiego ciśnienia spływają zazwyczaj do kotłów grawitacyjnie. Często jednak przy wyższych ciśnieniach 30-k60 kpa z uwagi na znaczne podniesienie linii ciśnienia i obawę zalania niżej położonych grzejników niemożliwe jest grawitacyjne doprowadzenie skroplin bezpośrednio do kotła.

Stosuje się wtedy specjalny zbiornik- i ręczne lub mechaniczne urządzenia zasilające, które tłoczą skropliny ze zbiornika do kotła.

Zasilanie ręczne kotłów parowych wodą stosuje się z zasady jako zapasowe, działające w razie unieruchomienia urządzeń mechanicznych. Urządzenie do ręcznego zasilania składa się przeważnie z dwutłokowej pompy ręcznej. Niezależnie od innych urządzeń zasilających w każdej kotłowni parowej niskiego ciśnienia powinna być zmontowana ręczna pompa zasilająca. Pompa ta może ponadto służyć do wypompowywnia wody z kotłów i zbiorników skroplin.

Zasilanie mechaniczne odbywa się najczęściej za pomocą pomp odśrodkowych napędzanych przez silniki elektryczne. Jako rezerwę stosuje się w dużych instalacjach drugą pompę z napędem elektrycznym, w małych – wystarczy zapasowa pompa ręczna.

Leave a Reply