Zastosowanie grzejnikowych zaworów dwunastawnych

Kryzy wykonuje się z metali nieżelaznych lub z tworzyw sztucznych jako płaskie okrągłe elementy o grubości 0,5 do 1,5 mm. Otwory w kryzach są wykonywane przez wiercenie.

W niskotemperaturowych instalacjach wodnych dwururowych z obiegiem pompowym stosuje się też zawory grzejnikowe z podwójną regulacją (rys. 21-22), Zawory te spełniają dwa zadania: służą do regulacji montażowej oraz miejscowej regulacji odręcznej.

Zastosowanie grzejnikowych zaworów dwunastawnych pozwala na wyeliminowanie kryz dławiących – jako elementu regulacji trwałej wraz z towarzyszącymi im zaworami odcinającymi.

Od niedawna do samoczynnej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach za pomocą ogrzewań wodnych stosuje się termostatyczne zawory grzejnikowe (rys. 21-23 i 21-24). Termostatyczne zawory grzejnikowe należy stosować w instalacjach w nowych budynkach wysokich oraz przeznaczenia specjalnego, do których się zalicza:

– a) szpitale,-Szkoły, żłobki, przedszkola, hotele,

– b) budynki o małej bezwładności cieplnej (ze ścianami osło

– 1 – popychacz, 2 – obudowa czujnika, 3 – dźwignia, 4 – sprężyna grzybka zaworu, 5 – sprężyna suwaka punktu obrotu dźwigni

– c) pomieszczenia o dużych zmiennych zyskach cieplnych (sale konferencyjne i widowiskowe),

– d) pomieszczenia o dużych wymaganiach komfortu cieplnego.

Instalacje ogrzewania centralnego z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi powinny być wyposażone w urządzenia automatycznej regulacji w węźle cieplnym. Do odpowietrzenia grzejników i instalacji stosuje się zawory odpowietrzające (rys. 21-25).

Leave a Reply