Bloki, węzły i kabiny sanitarne

Uprzemysłowienie metod wykonania instalacji sanitarnych umożliwia stosowanie typowych bloków i węzłów oraz kabin sanitarnych. Produkcja bloków sanitarnych jest dalszym krokiem w kierunku uprzemysłowienia robót instalacyjnych, umożliwiających szerokie stosowanie potokowych metod montażu. Blok sanitarny jest to układ prefabrykowanych przewodów zabetonowanych w formie stalowej lub drewnianej i montowany na budowie w postaci ścianek nie stanowiących elementu konstrukcyjnego.

Całkowite uprzemysłowienie robót sanitarnych wyraża się w stosowaniu kabin sanitarnych. Kabina sanitarna tworzy pomieszczenie łazienki, wyposażone we wszystkie przewody i przybory sanitarne. Jedno z rozwiązań kabiny sanitarnej przedstawiono na rys. 28-1. Kabiny sanitarne w całości przewozi się z wytwórni na budowę i tam ustawia (montuje) za pomocą dźwigów.

Coraz częściej znajdują zastosowanie zagregatyzowane węzły cieplne o.c. i c.w. oraz stacje hydroforowe do podnoszenia ciśnienia wody dostarczane na miejsce montażu jako agregaty zespolone w wytwórni zakładowej.

W zależności od rodzaju instalacji i stopnia uprzemysłowienia w praktyce wyodrębniamy prefabrykację częściową i całkowitą, zespolonych elementów przewodów, bloków i węzłów sanitarnych.

Stosując prefabrykację częściową w zakładach produkcji pomocniczej przeprowadza się mechaniczną obróbkę rur (cięcie, gwintowanie i gięcie) oraz dokonuje ich montażu w proste elementy instalacyjne.

Prefabrykacja całkowita obejmuje produkcję zespolonych elementów instalacyjnych w formie:

– zespolonych elementów przewodów jednego rodzaju instalacji dla jednej kondygnacji np. pionów wodociągowych wraz z rozgałęzieniami bądź pionów ogrzewania centralnego z gałązkami i uzbrojeniem,

– węzłów sanitarnych, tj. zespolonych elementów przewodów kilku rodzajów instalacji, np. wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłej wody, dla jednej kondygnacji budynku,

– kabin sanitarnych, tj. zespolonych elementów konstrukcji budowlanych i instalacyjnych, np. łazienki, ustępu – z przewodami, uzbrojeniem i przyborami sanitarnymi,

– węzłów instalacyjnych, np. prefabrykowanych węzłów cieplnych, pompowni, hydroforni itp.

Leave a Reply