Gdy ciśnienie pod membraną nadmiernie rośnie..

Po otworzeniu zaworu odcinającego na butli i kurka przy odbiorniku gaz wypływa z butli, przechodzi przez filtr siatkowy 2, opływa tłoczek 3 i dostaje się do przestrzeni pod membraną 9. Ciśnienie gazu wygina do góry membranę 9, która pociąga za sobą chomąto 10 i podnosi do góry ramię dźwigni jednoramiennej 4. Ruch dźwigni 4 poprzez tłoczek 3 przymyka lub otwiera szerzej dopływ gazu pod membranę 9, a stąd do odbiornika gazu.

Gdy ciśnienie gazu pod membraną 9 nadmiernie maleje, membrana wraz z chomątem JO pod działaniem sprężyny opada, a ciśnienie gazu w butli działające na tłoczek 3 otwiera szerzej dopływ gazu pod membranę, a stąd do przyboru.

Gdy ciśnienie pod membraną nadmiernie rośnie, membrana wygina się bardziej do góry, pociąga za sobą chomąto 10 i dźwignię jednoramienną 4, która przez tłoczek 3 przymyka dopływ gazu. Znajdująca się na wierzchu pokrywy reduktora śruba regulacyjna 5 działające na sprężynę membrany, pozwala regulować nacisk sprężyny na membranę, a tym samym wartość ciśnienia użytkowego.

W razie braku odbioru wskutek zamknięcia kurków przy Przyborach ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń pod membraną rośnie i działając na membranę unosi ją do góry, co powoduje podnoszenie przez chomąto JO dźwigni 4 i zamknięcie przez tłoczek 3 dopływu gazu’ z butli. Za reduktorem instalacja zasilająca jest połączona przewodami z odbiornikami gazu. Przepisy zezwalają na połączenie gazowego trzonu kuchennego czteropalnikowego z piekarnikiem przewodem elastycznym o długości większej niż 1,2 m i mniejszej niż 3 m wytrzymującym ciśnienie 0,3 MPa, lecz żądają, aby końcowy odcinek przed przyborem był wykonany z rury stalowej wystającej poza obrys odbiornika co najmniej 50 cm. Przy łączeniu większej liczby przyborów należy stosować połączenia sztywne z rur stalowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>