Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Wymianę powietrza w pomieszczeniach zamkniętych nazywa się wentylacją. W miarę wzrostu potrzeb człowieka powstało zagadnienie utrzymania nie tylko czystości i świeżości powietrza w pomieszczeniu, lecz także stworzenia w nim odpowiedniego mikroklimatu przez zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności powietrza. Rozwiązanie tego zagadnienia zapewnia klimatyzacja.

Wentylacja może być naturalna (samoczynna) lub mechaniczna. Wentylacja naturalna może być samorzutna lub organizowana przez człowieka. Wentylacja samorzutna, nie organizowana, odbywa się przez nieszczelności ścian, okien i drzwi. Wentylacja naturalna może być również organizowana poprzez zastosowanie urządzeń ułatwiających nawiew i wywiew, lub tylko wywiew, np. kanałów wentylacyjnych w ścianach wewnętrznych. Taką wentylację naturalną nazywamy wentylacją grawitacyjną. Jeżeli urządzeniami ułatwiającymi nawiew i wywiew są specjalne przystosowane do tego celu otwory (np. otwierane okna), to taką wentylację naturalną nazywamy a e r a c ją.

Wentylacja mechaniczna wymaga stosowania wentylatorów wprawiających powietrze w ruch. Może ona obejmować wymianę powietrza w całym pomieszczeniu – nazywamy ją wtedy o g ó 1- n ą, lub w jego części – nazywamy ją wtedy miejscową. Wentylację miejscową szeroko stosuje się w przemyśle, przy czym może występować łącznie z wentylacją ogólną, np. jako wentylacja stanowisk roboczych w hali fabrycznej, wyposażonej w wentylację ogólną.

Wentylacja mechaniczna, zarówno ogólna jak i miejscowa, może polegać tylko na doprowadzeniu świeżego powietrza – nazywamy ją wtedy nawiewną może polegać tylko na odprowadzeniu zużytego powietrza – nazywa się wtedy wywiewną, lub może działać jako wentylacja pełna – nawie w- no-wywiewna.

Wentylacja ogólna nawiewna wytwarza nadciśnienie w pomieszczeniu, wywiewna wytwarza podciśnienie wentylacja nawie- wno-wywiewna może wytwarzać nad- lub podciśnienie zależne od przewagi wydajności wentylatorów nawiewnych nad wywiewnymi lub odwrotnie. Podciśnienie jest pożądane wszędzie tam, gdzie zależy nam na nierozchodzeniu się szkodliwych gazów lub zapachów do sąsiednich pomieszczeń, np. w «kuchniach, łazienkach, ustępach, palarniach. Nadciśnienie chroni pomieszczenia od przenikania do nich zanieczyszczonego powietrza z ulicy i z sąsiednich pomieszczeń, a ponadto przeciwdziała zjawisku powstawania przeciągów. Nadciśnienie jest pożądane w pokojach mieszkalnych, biurowych, w salach restauracyjnych, teatralnych, kinowych itp. –

Leave a Reply