Metoda szeregowa montażu

Montaż na budowie przeprowadzać można trzema metodami – szeregową, równoległą i potokową. Metodę szeregową montażu stosuje się w budynkach wykonanych całkowicie w stanie surowym. Montaż przewodów rozpoczyna się od najwyższej kondygnacji i stopniowo przechodzi do najniższej.

W metodzie równoległej instalacje montuje się podczas robót budowlanych. W miarę postępu prac budowlanych na poszczególnych kondygnacjach montuje się instalacje. Roboty budowlane wyprzedzają roboty instalacyjne o 1 lub 2 kondygnacje. Montaż instalacji rozpoczyna się od kondygnacji najniższej.

Metoda potokowa (łańcuchowa) jest udoskonaloną formą metody równoległej. Odznacza się ona wyjątkową rytmicznością wszystkich robót. Metoda potokowa montażu wymaga dobrej organizacji i zachowania terminów wykonania poszczególnych robót, terminów dostawy zespołów instalacyjnych, urządzeń i narzędzi. Montaż potokowy w budownictwie odpowiada produkcji taśmowej w przemyśle.

Dla każdego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych istnieje z góry ustalony dokładny termin ich rozpoczęcia i ukończenia, zgodnie z dokładnie opracowanym harmonogramem. Już w czasie murowania ścian podziemia buduje się np. fundamenty pod kotły, pompy oraz montuje się te urządzenia. Jednocześnie z budową kotłowni montuje się tam sieć przewodów z elementów przygotowanych w warsztacie. Podczas budowy ścian parteru osadza się w nich wsporniki grzejników, montuje się piony ogrzewania centralnego i węzły sanitarne (na parterze) oraz wykonuje się przyłącza do przewodów w podziemiu. Następne kondygnacje buduje się tak samo jak poprzednie.

Leave a Reply