Produkcja zakładu prefabrykacji cz. II

Wydział kompletowania i montażu wstępnego ma za zadanie skompletować, dopasować, częściowo zmontować i wypróbować zestawy grzejników i przyborów sanitarnych według zamówień. Montaż wstępny obejmuje następujące urządzenia:

grzejniki z ogniw żeliwnych i rur żebrowych i in.,

– komplety ustępowe zbiornikowe,

– komplety wannowe wraz z uzbrojeniem,

– komplety umywalkowe wraz z uzbrojeniem,

– komplety zlewozmywakowe lub zlewowe wraz z uzbrojeniem.

– komplety pisuarowe,

– komplety pieców gazowych i kuchenek.

Do najtrudniejszych zadań zakładu prefarbykacji elementów instalacji sanitarnych należy przygotowanie elementów urządzeń węzłów cieplnych, kotłowni, pompowni, hydroforni itp. W zajmującym się tym wydziale wykonane uprzednio elementy, jak kołnierze, kształtki, kolana, zwężki, rozdzielacze itp., montuje się w gotowy blok za pomocą specjalnego sprzętu i urządzeń. Blokowy montaż rozdzielacza kotłowego przedstawiono na rys. 28-3.

W wydziale kotlarskim wytwarza się wymienniki ciepła, zbiorniki na skroplmy, naczynia wzbiorcze, zbiorniki odpowietrzające, hydrofory itp. Wydział kowalski produkuje seryjne haki, uchwyty, wsporniki, podpory przesuwne i stałe, tulejki itp.

W wydziale obróbki wiórowej obrabia się kołnierze, osprzęt, zamocowania, remontuje się i wykonuje narzędzia, przygotowuje się i kontroluje uzbrojenie itp.

Po przygotowaniu poszczególnych elementów instalacyjnych w warsztatach montuje się je w zespoły nadające się do transportu, sprawdza ich jakość, numeruje, wiąże w odpowiednie grupy (np. wg pionów lub pomieszczeń) i wysyła na budowę.

Zadaniem monterów na budowie jest tylko połączenie przesłanych z warsztatu części i zespołów, montaż aparatów i uzbrojenia oraz sprawdzenie szczelności i działania instalacji.

Leave a Reply