Produkcja zakładu prefabrykacji

W zakładzie prefabrykacji elementów instalacji skupia się całe zaplecze produkcyjne przedsiębiorstwa robót instalacji sanitarnych. Jest to zakład przemysłowy o specjalności instalacyjnej. Zakres produkcji i rodzaj elementów wytwarzanych w zakładzie jest bardzo rozległy i dlatego musi on być realizowany w odrębnych wydziałach produkcyjnych, jak:

– prefabrykacja elementów rurowych,

– prefabrykacja kanałów wentylacyjnych,

– kompletowanie i wstępny montaż urządzeń grzejnych i przyhorów sanitarnych,

– produkcja elementów hydroforni, pompowni i kotłowni,

– produkcja elementów wentylatorów i nagrzewnic,

– produkcja zbiorników, podgrzewaczy pojemnościowych, wymienników ciepła itp.

– produkcja elementów kowalskich,

– wydział obróbki wiórowej.

W wydziale prefabrykacji elementów rurowych wykonuje się gotowe elementy przewodów instalacji ogrzewania centralnego, wodociągowej i wody ciepłej, gazu itp. Pracochłonną ręczną obróbkę rur zastąpiono tu wydajną obróbką mechaniczną.

Produkcja przemysłowa elementów rurowych składa się z operacji trasowania i znakowania, cięcia, rozwiercania i gwintowania, gięcia, spawania lub skręcania oraz kompletowania.

W wydziale prefabrykacji kanałów wentylacyjnych wykonuje się wszelkie przewody instalacji wentylacyjnej z blachy stalowej czarnej, ocynkowanej, a także wyjątkowo z blachy cynkowej, z twardego PVC lub z płyt pilśniowych, oraz kanałów typu Spiro.

Technologia wykonywania przewodów wentylacyjnych składa się z następujących operacji: trasowania, cięcia, zaginania obrzeży, zwijania lub kopertowania, łączenia wzdłużnego i łączenia poprzecznego. Wykonanie kanałów odbywa się na stanowiskach wyposażonych w płytkę traserką, nożyce gilotynowe lub inne maszyny tnące, zginarkę-krawędziarkę, walce do zginania.

Leave a Reply