Przepisy bhp przy budowie urządzeń powietrza sprężonego

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie urządzeń powietrza sprężonego obowiązuje Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrza (Dz.U. nr 22 poz. 174). ,

Podczas montażu należy przestrzegać, aby do pracy powyżej zasięgu rąk roboczych używać odpowiednich rusztowań i pomostów. Nie wolno opierać się na grzejnikach, rurach, beczkach, cegłach itp, ani przesuwać w czasie, kiedy znajdują się pod nimi robotnicy, Na rusztowaniach i pomostach nie wolno zostawiać na czas przerwy ani też po skończonej pracy żadnych narzędzi.

W obrębie montażu instalacji powietrza sprężonego należy wyłączyć odbiorniki prądu elektrycznego, z wyjątkiem oświetlenia. W żadnym wypadku nie wolno monterowi dotykać napotkanych przy pracy przewodów elektrycznych, kabli oraz rur nie związanych z montowanym urządzeniem.

Miejsce montażu sprężarek powinno być utrzymane w porządku i czystości. Zabrania się pracować przy ognisku, lampaćh lutowniczych itp. oraz w ubraniu przesiąkniętym smarami lub innymi materiałami łatwo palnymi. Robotnicy zatrudnieni przy montażu urządzeń powietrza sprężonego powinni mieć odpowiednią odzież ochronną oraz ochronne hełmy dla nakrycia głowy.

Roboty wewnątrz zbiorników powietrza sprężonego mogą wykonywać tylko robotnicy przeszkoleni i pod fachowym nadzorem. Ważnym warunkiem bezpieczeństwa pracy przy robotach montażowych jest dobry stan narzędzi. Nie należy używać narzędzi tępych, pozbijanych, z zadziorami, z uszkodzonymi częściami roboczymi lub ze zniszczonymi rękojeściami. Klucze powinny być dopasowane do chwytanych części. Nie wolno używać pilników, piłek ręcznych, wkrętaków itp. nie zaopatrzonych w drewniane trzonki.

Przed każdym użyciem urządzenia dźwigowego do ustawiania sprężarek lub zbiorników należy sprawdzić stan lin i łańcuchów, urządzeń hamujących itp. Nie wolno w żadnym razie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.

Leave a Reply