Remonty instalacji gazu

Remonty instalacji gazu, jakkolwiek najbardziej niebezpieczne dla wykonawców ze względu na trujące i wybuchowe właści- wcści gazu, są najprostsze w wykonaniu. Wynika to z tego, że cała instalacja składa się z przewodów nie zakrytych, prowadzonych na tynku. W związku z tym remonty nie wymagają wyburzeń, a ewentualne roboty typu ogólnobudowlanego dotyczą napraw niewielkich uszkodzeń tynku. Do wykonywania robót remontowych przystępuje się po zamknięciu dopływu gazu i starannym opróżnieniu instalacji z jego resztek. Remonty instalacji (planowane i awaryjne) mogą dotyczyć wymiany fragmentu lub całej partii przewodów rurowych, naprawy lub wymiany uzbrojenia i urządzeń gazowych. Podczas demontażu, jak zwykle w robotach remontowych, obowiązuje zasada maksymalnego odzysku materiałów do ponownego montażu. Jakość wykonania robót remontowych musi odpowiadać warunkom wykonania nowych instalacji gazowych. Podczas odbioru robót obowiązuje wykonanie prób szczelności i od ich pozytywnego wyniku zależy włączenie instalacji do eksploatacji.

Do prac remontowych służą te same narzędzia co do montażu instalacji nowej, z zachowaniem podobnych zasad organizacji pracy i bhp.

Leave a Reply