Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Zawory bezpieczeństwa

Zawory zwrotne należą do uzbrojenia, które zabezpiecza przewody oraz urządzenia przed zmianą kierunku przepływu czynnika grzejnego. W wodnych instalacjach pompowych zawory zwrotne wbudowuje się przy każdej z pomp – dla zabezpieczenia układu przed krążeniem wody przez nieczynną pompę (przy otwartych zaworach odcinających). W instalacjach parowych nisko- prężnych zawory zwrotne instaluje się pomiędzy kotłem a pompami zasilającymi dla uniemożliwienia odpływu wody z kotła przy postoju pompy.

Read the rest of this entry »

Zawory i baterie czerpalne

Wyżej wymienione uzbrojenie montuje się w instalacjach wodociągowych według określonych warunków. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym montuje sią na przewodach pionowych umieszczając je tuż nad połączeniem z poziomym przewodem rozdzielczym. Montowane one są tak, aby kierunek przepływu wody był zgodny z kierunkiem strzałki odlanej na korpusie zaworów. W celu stworzenia możliwości wymiany zepsutego zaworu za każdym zaworem wykonuje się połączenie przewodu na długi gwint lub dwuzłączkę.

Read the rest of this entry »

Źródła wody i jej ujęcia

Miejsca ujęć wody. Wody ujmowane dla wodociągów, ze względu na miejsce ich występowania, mogą być powierzchniowe i podziemne. Do pierwszych z nich zaliczamy z płynących – wody z rzek, potoków i strumieni, a ze stojących – wody z jezior naturalnych i sztucznych. Do drugich – wody podziemne (płytkie) znajdujące się nad pierwszą warstwą nieprzepuszczalną i wody podziemne (głębokie) znajdujące się poniżej pierwszej warstwy nieprzepuszczalnej.

Read the rest of this entry »

Okna z drewna, czy przeżytek?

Kiedyś w mieszkaniach oraz domach ludzie mieli zainstalowane wyłącznie okna z drewna. Dzisiaj jest nieco inaczej. Popularne są okna z plastiku, szczelne i trwałe. Na pewno takie okna można mieć i posiadać je na stałe w domach i mieszkaniach. Jednak o wiele lepsze i zdrowsze są okna z drewna. Nie są trwałe i szczelne, jak okna plastikowe, mogą je zjadać korniki, lecz warto takie okna mieć. Okna z drewna mogą mieć ramy w kolorach białym, kremowym, czarnym, brązowym, niebieskim lub w każdym innym. Wysoka jakość okien z drewna to na pewno podstawa, a klienci takie okna dobrze oceniają. Są to bardzo efektowne okna z drewna i mają one ogromne znaczenie dla niejednego klienta. Dzisiaj klienci starają się posiadać okna tego rodzaju, mieć je w domach lub mieszkaniach. Zanim jednak wybiorą okna to powinni sprawdzić firmy produkujące tego rodzaju okna. To najważniejsza sprawa dla niejednego klienta. Dzisiaj drewniane okna sprawdzają się znakomicie w mieszkaniach, domach oraz biurach. jest to wyjątkowa sprawa dla każdego klienta. Dobrej klasy okna są podstawą i na pewno pozwolą wyposażyć niejeden budynek w dobrej klasy okna dla każdego. Na pewno warto o tym pamiętać i nie kupować okien plastikowych. Jakość w dobrej cenie ma ogromne znaczenie. I to jest najlepsze działanie dla klientów. Zachęcamy do wyboru efektownych okien z drewna, a nie plastikowych, które na pewno nie będą wcale takie dobre oraz optymalne. 

Koła do rusztowań, to ważne rozwiązanie

Koła do rusztowań to ważny element. Pozwala on przemieszczać drabiny oraz rusztowania bez problemów. Takie koła można kupić oraz zamontować je, można je także wymieniać od czasu do czasu. Eleganckie koła do rusztowania to podstawa. Przemieszczanie drabin oraz rusztowań bez takich kół jest trudno. Na pewno takie koła pozwalają przemieszczać się ze sprzętem tego rodzaju. Mogą to być koła gumowe, mają felgi, dobrze się z nich korzysta i są one bardzo trwałe. Jakość takich kół jest wysoka i na pewno przydatna. Są to małe kółka, trwałe ,wysokiej klasy oraz bardzo dobrej jakości. Dzisiaj koła do rusztowań przygotowuje się w dużych firmach. Oferują one koła dobrej jakości, na pewno są przydatne i pozwalają niejednej osobie funkcjonować całkiem solidnie i dobrze korzystać z takich kół. Dzisiaj warto mieć koła do rusztowań, bo są one pomocne – nie trzeba samodzielnie dźwigać drabin czy rusztowań, koła znakomicie ułatwiają przemieszczanie się każdej osobie. To ważne rozwiązanie dla niejednej osoby. Koła to podstawa, dzięki nim drabiny przesuwają się niemal samodzielnie. Bez kół trudno pracuje się na budowie, to więcej niż pewne. Warto zatem takie koła mieć i pozwalać niejednej osobie na ich stosowanie. Każda budowa potrzebuje drabin i rusztowań na kołach. To najważniejsze dostępne elementy. I można mieć sporo kółek w zapasie, bo dzięki nim praca na budowie przebiega szybko, łatwo oraz efektywnie.

Pralnice

Najważniejszym elementem wyposażenia pralni mechanicznych są pralnice. W nich to odbywa się cykl operacji prania bielizny. Ostatnio (w dużych pralniach mechanicznych) widać wyraźną tendencję do wykonywania w pralnicy wszystkich operacji pralniczych, poczynając od namoczenia bielizny poprzez właściwe pranie i płukanie.

Read the rest of this entry »

Praca komory zwilżania

Powietrze po przejściu komory zwilżania i odkraplacza ma ciągle wilgotność względną (p bliską 100%. W celu zmniejszenia tej wilgotności do wartości żądanej należy podgrzać powietrze. Zadanie to wykonuje nagrzewnica wtórna 11. Podczas ogrzewania wilgotność bezwzględna (zawartość wilgoci) pozostaje oczywiście bez zmiany. W nagrzewnicy 11 ustala się ostatecznie temperatura i wilgotność względna powietrza, zgodnie z wymaganiami. Nagrzewnica wtórna powinna działać zarówno zimą, jak latem, gdyż w przeciwnym razie mielibyśmy w pomieszczeniu powietrze wilgotne, bliskie stanu nasycenia, co jest niedopuszczalne.

Read the rest of this entry »

Pompownie ścieków

Sieć kanalizacyjną należy prowadzić tak, aby wykorzystać spadki terenu i odprowadzić ścieki do oczyszczalni lub odbiornika bez pompowania. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak możliwe wówczas należy zainstalować pompy w celu podniesienia płynących ścieków na poziom wyższy. Pompy przystosowywane do przetłaczania ścieków (pompy kanałowe )umieszcza się w budynku nazywanym pompownią ścieków7 (rys. 15-12).

Read the rest of this entry »

Połączenie kołnierzowe

W trakcie prefabrykacji kanałów prostokątnych z blachy, o wysokościach ścianek pionowych większych niż 300 mm, sztywność tych ścianek wzmacnia się przez lekkie wygięcie ich na zewnątrz w drodze kopertowania. Przy wysokościach ścianek pionowych przekraczających 1000 mm zabieg ten jest niewystarczający rezygnuje się więc z niego na rzecz dodatkowych usztywnień z kątowników.

Read the rest of this entry »

Połączenia przewodów i uzbrojenia

Do montażu przewodów i uzbrojenia w urządzeniach centralnego ogrzewania można stosować następujące połączenia:

– gwintowane,

Read the rest of this entry »

Połączenia mieszane (PVC z elementami metalowymi)

Po ukształtowaniu końcówek rur przystępuje się do ich sklejania. W tym celu powierzchnie klejone dokładnie czyści się z kurzu i zanieczyszczeń tłuszczowych używając papieru higienicznego bądź bibuły oraz przemywa się je środkiem odtłuszczającym (np. tri technicznym) lub rozpuszczalnikiem (chlorkiem metylenu – wytrawiaczem). Następnie końcówkę rury wklejanej smaruje się cieniutką, równomiernie rozprowadzoną warstewką kleju na całej długości klejenia. Zaraz po wykonaniu tej czynności należy połączyć przewody oraz docisnąć do oznaczonego miejsca. Łącząc trzeba zwracać uwagę na kreski oznaczające poosiowe połączenia rur. Nadmiar kleju należy dokładnie wytrzeć.

Read the rest of this entry »